Κοραή 31, 18344, Μοσχάτο
  211 7150353, 211 0124072
  info@law-help.gr

Άμυνα κατά Διαταγής Πληρωμής

ΑΝΑΚΟΠΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι τράπεζες ακολουθούν 4 μεθόδους προκειμένου να επιτύχουν την είσπραξη της οφειλής του δανειολήπτη. 

Περισσότερα...

Αναστολή Πλειστηριασμών

Τα κατασχεθέντα ακίνητα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου με την υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών. Ο πλειστηριασμός γίνεται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας του ακινήτου στο οποίο γίνεται η κατάσχεση. Ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η οποία αν γίνει δεκτή έχουμε ως αποτέλεσμα την αναστολή του πλειστηριασμού εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σε περίπτωση άμεσης κατάσχεσης η πλειστηριασμού προβαίνουμε σε ανακοπή είτε για να ματαιώσουμε είτε για να καθυστερήσουμε. 

Περισσότερα...

Απαλλαγή από παράνομους και καταχρηστικούς όρους (ελβετικό φράγκο)

 

Το Πρωτοδικείο Ξάνθης δικαίωσε δανειολήπτη που πήρε δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Αποφάνθηκε πως η πληρωμή των δόσεων στεγαστικού δανείου σε ελβετικό φράγκο θα γίνεται με βάση την ισοτιμία που ίσχυε κατά την μέρα εκταμίευσης του δανείου.

Περισσότερα...

Πάγωμα Οφειλής - Μείωση Επιτοκίου - Επιμήκυνση Δανείων

Βάσει του νόμου Κατσέλη μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα εξής:

  • Μείωση του επιτοκίου που φτάνει έως και μηδενικό επιτόκιο,
  • Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών,
  • Διαγραφή χρεών (μερική ή πλήρης απαλλαγή).

    Περισσότερα...

Αναζήτηση