ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ;

Mar 28, 2019 -- Posted by : admin

Τι είναι τελικά αυτό το Σύμφωνο Συμβίωσης ;

Το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης είναι μία συμφωνία που καταρτίζεται μεταξύ δύο συντρόφων ενώπιον Δικηγόρου & Συμβολαιογράφου ο οποίος επισημοποιεί τη συμβίωση και το ζευγάρι αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις οι οποίες το εξομοιώνουν με τα παντρεμένα ζευγάρια. Το Σύμφωνο αποκτά νομική ισχύ από τη στιγμή που αντίγραφό του θα κατατεθεί στον ληξίαρχο του τόπου κατοικίας των δύο συντρόφων και θα καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του αρμόδιου Ληξιαρχείου. Μετά την ενεργοποίηση του Συμφώνου, οι δύο σύντροφοι είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα οφέλη που τους προσφέρονται από αυτό.

Γιατί ένα ζευγάρι να προτιμήσει το Σύμφωνο Συμβίωσης έναντι του γάμου (θρησκευτικού ή πολιτικού);
Ο βασικός λόγος για να επιλέξει κάποιο ζευγάρι το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης είναι επειδή είναι εύκολο στη λύση του. Το επιλέγουν άτομα τα οποία θέλουν να αισθάνονται ότι έχουν την ελευθερία να «φύγουν» από την σχέση χωρίς να χρειάζεται να εμπλακούν σε δικαστικές διαμάχες (διαζύγιο).
Το Σύμφωνο λύεται σχετικά εύκολα, δηλαδή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) με συμφωνία των συμβληθέντων που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο!
β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή !
Έτσι αισθάνεσαι ελεύθερος, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετά δικαιώματα τα οποία είτε προβλέπονται από νόμο είτε μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των συζύγων.

Τι ομοιότητες και, κυρίως, τι διαφορές έχει το Σύμφωνο από έναν γάμο;
Το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι μία σύμβαση συμβίωσης στην οποία οι συμβαλλόμενοι έχουν δικαίωμα να ρυθμίσουν ορισμένα θέματα (δικαιώματα και υποχρεώσεις) τα οποία στην περίπτωση του γάμου προβλέπονται εκ του νόμου.

Ειδικότερα: στην περίπτωση της απλής συμβίωσης τα άτομα που συμβιώνουν δεν προβλέπεται με κάποιο τρόπο να αποκτούν δικαιώματα ο ένας έναντι του άλλου. Στον γάμο τα δικαιώματα αυτά ορίζονται ρητά. Στην περίπτωση του Συμφώνου τα άτομα έχουν την ελευθερία να ορίσουν τον τρόπο που θέλουν να ρυθμίζονται π.χ. τα θέματα διατροφής καθώς οι περιουσιακές τους σχέσεις και η τύχη των περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του Συμφώνου καθώς και άλλα θέματα τα οποία στον γάμο ο νόμος τα επιβάλλει. Μπορεί δηλαδή να συμφωνηθεί πως για κάθε περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτήσει ο ένας σύζυγος ο άλλος δεν θα έχει δικαίωμα ή να υπάρξει περιορισμός στην υποχρέωση διατροφής, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στην περίπτωση του γάμου. Επίσης όπως είπαμε και παραπάνω, μία σημαντική διαφορά είναι και ο τρόπος λύσης του Συμφώνου χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει δικαστήριο.
Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι ένα παντρεμένο ζευγάρι έχει περισσότερα δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις έναντι του συζύγου του, από το ζευγάρι που έχει επιλέξει το Σύμφωνο Συμβίωσης. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει αντιληπτό ότι το Σύμφωνο δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον θεσμό του γάμου, απλώς έρχεται να καλύψει ένα κενό που υπήρχε πριν από την θέσπισή του σε ότι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ανθρώπων που επιλέγουν να συμβιώνουν χωρίς γάμο, (π.χ. σε περίπτωση που αυτά αποκτούσαν παιδιά).

Το Σύμφωνο έχει την ίδια ισχύ με το γάμο και για τα δύο μέρη σε ό,τι αφορά την εφορία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ. ασφάλιση, σύνταξη κ.ο.κ);
Τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται από το νόμο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης. Πάντως από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωρίζουμε ότι το Σύμφωνο δεν εξομοιώνεται με τον γάμο στα θέματα αυτά. Συγκεκριμένα το ΝΣΚ έχει γνωμοδοτήσει ότι στις διατάξεις του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου δεν εντάσσονται άτομα τα οποία έχουν υπογράψει Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης. Όμως δεν γνωρίζουμε πως θα εξελιχθεί η νομολογία (δηλαδή οι αποφάσεις των δικαστηρίων) πάνω στο θέμα αυτό.

Τι ισχύει σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο που έχουν συνάψει Σύμφωνο σε σχέση με τα κληρονομικά δικαιώματα; Τι ποσοστό της περιουσίας δικαιούται ο επιζών; Οι σύντροφοι που συνάπτουν Σύμφωνο έχουν τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα όπως στο γάμο;
Όχι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Στον γάμο ο σύζυγος που επιζεί καλείται ως κληρονόμος σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη και παίρνει το ¼ της κληρονομιάς αν υπάρχουν παιδιά και το ½ της κληρονομιάς αν δεν υπάρχουν αλλά και άλλοι συγγενείς κληρονόμοι.
Στο Σύμφωνο αντιστοίχως αυτός που επιζεί καλείται ως κληρονόμος και παίρνει το 1/6 της κληρονομιάς αν υπάρχουν παιδιά και το 1/3 αν δεν υπάρχουν αλλά άλλοι συγγενείς κληρονόμοι.
Τα παιδιά που προκύπτουν στη διάρκεια ισχύος του Συμφώνου έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα όπως αυτά που αποκτώνται κατά τη διάρκεια ενός γάμου.
Τα παιδιά που γεννιούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του Συμφώνου ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση του Συμφώνου έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου!!
Συγκεκριμένα ο Νόμος για το Σύμφωνο Συμβίωσης ορίζει ότι: “το τέκνο που ήρθε στον κόσμο κατά τη διάρκεια του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβίωσης ή εντός τριακοσίων ημερών από τη λύση ή την αναγνώριση της ακυρότητάς του, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους που περιέχεται στο Σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο, πριν τη γέννηση του πρώτου τέκνου”.

Share:

Τελευταία άρθρα

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Την πραγματικότητα που ζουν σήμερα χιλιάδες «κόκκινοι» δανειολήπτες,…

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, η αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας, με…

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Είτε πρόκειται για μίσθωση κατοικίας είτε για μίσθωση επαγγελματικής…

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΤΕΚΝΟ

Η διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς βεβαρημένης με χρέη πρέπει να…

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η…

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Η κληρονομιαία περιουσία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες το ενεργητικό και…

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ;

Το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης είναι μία συμφωνία που καταρτίζεται…

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ & «ΜΙΚΡΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος,…