Τομείς

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με βάση την κορυφαία νομική κατάρτιση, την μεθοδικότητα, την οργάνωση, αλλά και την ανελλιπή…

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην Δικηγορική Εταιρεία «Κυριακόπουλος, Ρεγκούτας & Σίμου» αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που…

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική μας εταιρεία διεκπεραιώνει υποθέσεις φορολογικού δικαίου (ενδικοφανείς-δικαστικές…

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η Δικηγορική εταιρεία «Κυριακόπουλος, Ρεγκούτας & Σίμου» χειρίζεται και νομικές υποθέσεις με…

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε με μεγάλη εμπειρία τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο…

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα τελευταία έτη η Ελλάδα προκειμένου να προσελκύσει επενδυτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκτός…