ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Mar 1, 2019 -- Posted by : admin

Εμπράγματου δικαίου, ήτοι ενέργειες στο Κτηματολόγιο για καταχώρηση ιδιοκτησίας, έλεγχος τίτλων ενόψει συμβολαίου αγοραπωλησίας, αγωγές χρησικτησίας, νομής και αναγνώρισης κυριότητας.

Share:

Τομείς Αστικού Δικαίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οικογενειακού δικαίου , ήτοι διαζύγιο κατά αντιδικία-συναινετικό,…

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κληρονομικού δικαίου, ήτοι σύνταξη διαθήκης, ακυρότητα διαθήκης,…

ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ενοχικού δικαίου, ήτοι μισθωτικές διαφορές, αγωγές αποζημίωσης,…

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εμπράγματου δικαίου, ήτοι αγωγές χρησικτησίας, νομή, αναγνωριστική…