ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Mar 1, 2019 -- Posted by : admin

Κληρονομικού δικαίου, ήτοι έρευνα περί ενεργητικού και παθητικού κληρονομιαίας περιουσίας και γνωμάτευση περί αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς, έκδοση απαιτούμενων πιστοποιητικών από τα δικαστήρια, έρευνα σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο για ακίνητη περιουσία θανόντος, σύνταξη διαθήκης, δικαστικές ενέργειες για ακύρωση διαθήκης ή αναγνώριση νόμιμης μοίρας κλπ.

Share:

Τομείς Αστικού Δικαίου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οικογενειακού δικαίου , ήτοι διαζύγιο κατά αντιδικία-συναινετικό,…

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κληρονομικού δικαίου, ήτοι σύνταξη διαθήκης, ακυρότητα διαθήκης,…

ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ενοχικού δικαίου, ήτοι μισθωτικές διαφορές, αγωγές αποζημίωσης,…

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εμπράγματου δικαίου, ήτοι αγωγές χρησικτησίας, νομή, αναγνωριστική…